SATI┼× S├ľZLE┼×MES─░ - ├ľzel Koltuk

SATI┼× S├ľZLE┼×MES─░

SATI┼× SÖZLE┼×MES─░

Tüm kullan─▒c─▒lar üyelik i┼člemlerini gerçekle┼čtirdikleri anda sat─▒┼č sözle┼čmesini okuduklar─▒n─▒ ve onaylad─▒klar─▒n─▒ kabul etmi┼č say─▒l─▒rlar.

Sat─▒┼č sözle┼čmesi, Eva Koltuk ile mü┼čteri aras─▒ndaki sanal ortamda sat─▒┼č sözle┼čmesidir.

┼×artlar ve Ko┼čullar

Madde – 1: KONU

─░┼čbu sözle┼čmenin konusu, ALICI'n─▒n SATICI'ya ait “www.ozelkoltuk.com” adresli internet sitesinden (“─░nternet Sitesi”) elektronik ortamda sipari┼č verdi─či a┼ča─č─▒da nitelikleri ve sat─▒┼č fiyat─▒ belirtilen ürünün sat─▒┼č─▒ ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say─▒l─▒ Tüketicilerin Korunmas─▒ Hakk─▒ndaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yay─▒nlanm─▒┼č olan Mesafeli Sözle┼čmeler Yönetmeli─či hükümleri gere─čince taraflar─▒n hak ve yükümlülüklerinin saptanmas─▒d─▒r.

Madde – 2: SATICI B─░LG─░LER─░

Ünvan─▒: EVA KOLTUK VE MOB─░LYA (Bundan böyle “EVA KOLTUK” veya “SATICI” olarak an─▒lacakt─▒r.)
Adres: Alibey Mahallesi, Karamustafa Caddesi No.24 /Silivri ─░stanbul

Ürün ─░ade Adresi: Alibey Mahallesi, Karamustafa Caddesi No.24 /Silivri ─░stanbul
E-Mail: [email protected]

Madde – 3: ALICI B─░LG─░LER─░

Tüm üyeler, Eva Koltuk firmas─▒n─▒n e-ticaret ma─čazas─▒ ozelkoltuk.com'a üye olup al─▒┼čveri┼č yapan tüm al─▒c─▒lar. (Bundan sonra "ALICI" veya "MÜ┼×TER─░" olarak an─▒lacakt─▒r).

Madde – 4: SÖZLE┼×ME KONUSU VE ÜRÜN B─░LG─░LER─░

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktar─▒, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Sat─▒┼č Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildi─či gibi olup, bu vaatler al─▒c─▒ya bildirilmeden de─či┼čiklik gösterebilmektedir.

Madde – 5: GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, ─░nternet Sitesi'nde belirti─či ┼čekilde sözle┼čme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil sat─▒┼č fiyat─▒ ve ödeme ┼čekli ile teslimat─▒ ve bunun masraflar─▒n─▒n ALICI taraf─▒ndan kar┼č─▒lanaca─č─▒n─▒, teslimat─▒n gerçekle┼čtirilece─či süreye ve SATICI’n─▒n tam ticari unvan─▒, aç─▒k adresi ve ileti┼čim bilgilerine ili┼čkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldu─čunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdi─čini beyan eder.

5.2. SATICI, ─░nternet Sitesi’nin veya mobil uygulaman─▒n ve di─čer veriler ile programlar─▒n kullan─▒lmas─▒ sebebiyle, sözle┼čmenin ihlali, haks─▒z fiil, ya da ba┼čkaca sebeplere binaen, do─čabilecek do─črudan ya da dolayl─▒ hiçbir zarardan sorumlu de─čildir. SATICI, sözle┼čmenin ihlali, haks─▒z fiil, ihmal veya di─čer sebepler neticesinde; i┼člemin kesintiye u─čramas─▒, hata, ihmal, kesinti, silinme, kay─▒p, i┼člemin veya ileti┼čimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlar─▒nda meydana gelen ar─▒zalar, ileti┼čim hatas─▒, h─▒rs─▒zl─▒k, imha veya izinsiz olarak kay─▒tlara girilmesi, de─či┼čtirilmesi veya kullan─▒lmas─▒ hususlar─▒nda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.3. SATICI, ─░nternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma ko┼čullar─▒ ile ─░nternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaks─▒z─▒n de─či┼čtirme, yeniden organize etme, yay─▒n─▒ durdurma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. De─či┼čiklikler ─░nternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yay─▒n tarihinde yürürlü─če girer. ┼×irket, ALICI’ya ─░nternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya her giri┼čte yasal uyar─▒ sayfas─▒n─▒ ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu ko┼čullar link verilen di─čer internet sayfalar─▒ için de geçerlidir.

5.4. ─░nternet Sitesi ve Mobil Uygulama SATICI’n─▒n kontrolü alt─▒nda olmayan ba┼čka internet sitelerine ba─člant─▒ veya referans içerebilir. SATICI, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri di─čer ba─člant─▒lardan sorumlu de─čildir.

5.5. SATICI, ─░nternet Sitesi ve Mobil Uygulama’n─▒n genel görünüm ve tasar─▒m─▒ ile ─░nternet Sitesi ile Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, her türlü marka, ─░nternet Sitesi alan ad─▒, logo, ikon, demonstratif, yaz─▒l─▒, elektronik, grafik veya makinede okunabilir ┼čekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yaz─▒l─▒mlar─▒, uygulanan sat─▒┼č sistemi, i┼č metodu ve i┼č modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ili┼čkin fikri ve s─▒nai mülkiyet haklar─▒n─▒n sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma alt─▒ndad─▒r. ─░nternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin al─▒nmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yaz─▒l─▒m da dahil olmak üzere, de─či┼čtirilemez, kopyalanamaz, ço─čalt─▒lamaz, ba┼čka bir lisana çevrilemez, yeniden yay─▒mlanamaz, ba┼čka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya da─č─▒t─▒lamaz. ─░nternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’n─▒n bütünü veya bir k─▒sm─▒ ba┼čka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullan─▒lamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, SATICI’n─▒n hukuki ve cezai sorumlulu─ča ili┼čkin ve burada aç─▒kça belirtilmeyen di─čer tüm haklar─▒ sakl─▒d─▒r.

5.6. ALICI’n─▒n ki┼čisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gere─čince resmi makamlara aç─▒klama yapmak zorunda oldu─ču durumlarda resmi makamlara aç─▒klanabilecektir.

5.7. Sözle┼čme konusu ürün, sipari┼č tarihinden itibaren 30 günlük süreyi a┼čmamak ko┼čulu ile her bir ürün için ALICI'n─▒n yerle┼čim yerinin uzakl─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak ─░nternet Sitesi’nde ön bilgiler içinde aç─▒klanan süre içinde ALICI veya gösterdi─či adresteki ki┼či/kurulu┼ča SATICI’n─▒n anla┼čmal─▒ oldu─ču kargo firmas─▒ taraf─▒ndan teslim edilir. SATICI’n─▒n i┼čbu Sözle┼čme’nin onayland─▒─č─▒ tarih itibariyle anla┼čmal─▒ oldu─ču kargo Firmas─▒ Aras Kargo (Aras Da─č─▒t─▒m ve Pazarlama)’dur. Madde 3’te gösterilen teslimata ili┼čkin her türlü kargo/gönderim ücreti, toplam sipari┼č bedelinin 150 (yüzelli) Türk Liras─▒’n─▒n alt─▒nda olmas─▒ halinde, ALICI taraf─▒ndan kar┼č─▒lanacak olup sipari┼čine ili┼čkin faturas─▒na “Gönderim Ücreti” ad─▒ alt─▒nda yans─▒t─▒lacakt─▒r.

5.8. Sözle┼čme konusu ürün(ler), ALICI'dan ba┼čka bir ki┼či/kurulu┼ča teslim edilecek ise, teslim edilecek ki┼či/kurulu┼čun teslimat─▒ kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanabilecek zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

5.9. Ürünün(lerin) ALICI’ya gönderimi a┼čamas─▒nda sevkiyat i┼čleminden sorumlu kargo firmas─▒n─▒n hata ve ihmallerinden kaynakl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilecek zararlardan ve/veya bunlar─▒n ALICI'ya teslim edilememesinden dolay─▒ SATICI sorumlu tutulamaz.

5.10. SATICI, sözle┼čme konusu ürünün(lerin) sa─člam, eksiksiz, sipari┼čte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullan─▒m k─▒lavuzlar─▒ ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.11. SATICI, sipari┼č konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkans─▒zla┼čmas─▒ halinde sözle┼čme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözle┼čmeden do─čan ifa yükümlülü─čünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve stoklar─▒nda bulunmas─▒ halinde ALICI’ya e┼čit kalite ve fiyatta farkl─▒ bir ürün tedarik edebilir.

5.12. Ürünün(lerin) tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kart─▒n─▒n, banka kart─▒n─▒n, debit kart─▒n─▒n ve ─░nternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da sunulan di─čer ödeme sistemlerinin ALICI’n─▒n kusurundan kaynaklanmayan bir ┼čekilde yetkisiz ki┼čilerce haks─▒z veya hukuka ayk─▒r─▒ olarak kullan─▒lmas─▒ nedeni ile ilgili banka veya finans kurulu┼čun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’n─▒n kendisine teslim edilmi┼č olmas─▒ kayd─▒yla ilgili ürünü 3(üç) gün içinde SATICI'ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICI kendisine de her türlü yasal i┼člemin yap─▒laca─č─▒n─▒ kabul ve taahhüt eder.

5.13. ALICI taraf─▒ndan sat─▒n al─▒nm─▒┼č ürün ya da hizmetin SATICI’n─▒n hizmet ald─▒─č─▒ tedarikçi firma stoklar─▒nda olmamas─▒ ve e┼čit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmamas─▒ halinde, SATICI’n─▒n ALICI’n─▒n ödemi┼č oldu─ču bedeli iade etme hakk─▒ sakl─▒d─▒r.

5.14. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ula┼č─▒m─▒n kesilmesi gibi ola─čanüstü durumlar nedeni ile sözle┼čme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’n─▒n sipari┼či iptal etmesi halinde ödedi─či tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine ürünü(leri) sat─▒n al─▒rken kulland─▒─č─▒ ödeme arac─▒na uygun bir ┼čekilde tek seferde ödenir.

5.15. ALICI’n─▒n kredi kart─▒ ile yapt─▒─č─▒ ödemelerde ise, ürün(ler) tutar─▒, sipari┼čin ALICI taraf─▒ndan iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutar─▒n bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplar─▒na yans─▒mas─▒ tamamen banka i┼člem süreci ile ilgili oldu─čundan, ALICI olas─▒ gecikmeler için SATICI'n─▒n herhangi bir ┼čekilde müdahalede bulunmas─▒n─▒n mümkün olamayaca─č─▒n─▒ ve SATICI taraf─▒ndan kredi kart─▒na iade edilen tutar─▒n banka taraf─▒ndan ALICI hesab─▒na yans─▒t─▒lmas─▒n─▒n ortalama 2 ile 3 haftay─▒ bulabilece─čini pe┼činen kabul etmektedir.

5.16. SATICI, ─░nternet Sitesi üzerinden ALICI ihtiyac─▒n─▒ a┼čan al─▒mlar─▒ iptal etme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. ALICI’n─▒n ihtiyac─▒n─▒ a┼čan, toptan nitelikteki al─▒mlarda sat─▒n al─▒nanlar─▒n 3 (üç) adet ürünü a┼čmas─▒ halinde SATICI, sipari┼či tamamen iptal etme ya da perakende al─▒m s─▒n─▒r─▒nda kalan yaln─▒zca 3 (üç) adet ürün gönderimini sa─člama hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar.

5.17. ALICI’n─▒n kredi kart─▒ ile yapm─▒┼č oldu─ču al─▒┼čveri┼člerde ilgili tutara ili┼čkin i┼člemin 3 (üç) hatal─▒ ┼čifre giri┼či nedeniyle gerçekle┼čtirilememesi halinde SATICI, ALICI’dan kimlik ve kredi kart─▒ bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakk─▒na sahiptir. ─░┼čbu bilgi ve belgelerin ALICI taraf─▒ndan temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipari┼č bilgilerinin uyu┼čmamas─▒ halinde SATICI, ilgili sipari┼či derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli alt─▒nda kalmaks─▒z─▒n iptal etme hakk─▒na sahiptir.

5.18. Ürün fiyatlar─▒n─▒n aç─▒k bir hata oldu─ču ortalama bir ki┼či taraf─▒ndan anla┼č─▒lacak seviyede piyasa fiyat─▒n─▒n çok alt─▒nda yaz─▒lmas─▒ durumunda, i┼čbu hatal─▒ fiyata göre verilen tüm sipari┼člerin SATICI taraf─▒ndan iptal edilme hakk─▒ vard─▒r. ALICI böylesi bir durumda aç─▒k bir hata olmas─▒ nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayaca─č─▒n─▒ kabul ve beyan eder.

Madde – 6: CAYMA HAKKI

ALICI, sözle┼čme konusu ürünün(lerin) kendisine veya bildirdi─či adresteki ki┼či/kurulu┼ča tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaks─▒z─▒n cayma hakk─▒na sahiptir. Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ halinde iade ürünler SATICI’n─▒n anla┼čmal─▒ oldu─ču ve internet sitesi üzerinden mü┼čterilerine duyuraca─č─▒ kargo firmas─▒ ile iade edilmelidir. Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒m─▒ndan kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI’n─▒n anla┼čmal─▒ oldu─ču kargo firmas─▒ ile iade gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir.

Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI’n─▒n anla┼čmal─▒ oldu─ču ve ALICI’ya bildirilen kargo firmas─▒ ile gönderilmemesi halinde kargo bedeli ALICI taraf─▒ndan kar┼č─▒lanacakt─▒r. Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulmas─▒ ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakk─▒ kullan─▒m─▒na uygun ve SATICI taraf─▒ndan tekrar sat─▒┼ča arz edilebilir nitelikte olmas─▒ gereklidir. Bu hakk─▒n kullan─▒lmas─▒ halinde,

6.1. Üçüncü ki┼čiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturas─▒, (iade edilmek istenen ürüne ili┼čkin kurumsal fatura kesilmi┼č, ürün iade edilirken kurumun düzenlemi┼č oldu─ču iade faturas─▒ ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturas─▒ kurumlar ad─▒na düzenlenen sipari┼č iadeleri ─░ADE FATURASI kesilmedi─či takdirde tamamlanamayacakt─▒r),

6.2. ─░ade formu,

6.3. Cayma hakk─▒ bildiriminin yap─▒lmas─▒ndan itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaj─▒, varsa standart aksesuarlar─▒ ile birlikte eksiksiz ve hasars─▒z olarak SATICI’n─▒n birinci maddede belirtilen ürün iade adresine teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, ALICI’n─▒n cayma hakk─▒ bildiriminin kendisine ula┼čt─▒─č─▒ tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsam─▒nda yap─▒lm─▒┼č tüm ödemeleri ALICI’ya iade edecektir.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi s─▒ras─▒nda ALICI’ya ibraz edilmi┼č olan orijinal faturan─▒n da (muhasebe kay─▒tlar─▒nda tutarl─▒l─▒─č─▒ sa─člamak amac─▒yla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturan─▒n üzerine de "iade faturas─▒d─▒r" ibaresi yaz─▒l─▒p ALICI taraf─▒ndan imzalanacakt─▒r. Faturan─▒n ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (be┼č) gün içerisinde SATICI'ya gönderilmemesi durumunda iade i┼člemi gerçekle┼čtirilmeyecek, ürün ayn─▒ ┼čekilde kar┼č─▒ ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.

Madde – 7: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI, 27.11.2014 tarihinde resmi gazetede yay─▒nlanm─▒┼č olan Mesafeli Sözle┼čmeler Yönetmeli─či’nin 15.Maddesi çerçevesinde a┼ča─č─▒daki ürünler kapsam─▒nda cayma hakk─▒n─▒ kullanamaz:

7.1. Fiyat─▒ finansal piyasalardaki dalgalanmalara ba─čl─▒ olarak de─či┼čen ve SATICI veya sa─člay─▒c─▒n─▒n kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ili┼čkin ürünler.

7.2. ALICI’n─▒n istekleri veya ki┼čisel ihtiyaçlar─▒ do─črultusunda haz─▒rlanan mallara ili┼čkin ürünler.

7.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar─▒n teslimine ili┼čkin ürünler. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlar─▒ aç─▒lm─▒┼č olan mallardan; iadesi sa─čl─▒k ve hijyen aç─▒s─▒ndan uygun olmayanlar─▒n teslimine ili┼čkin ürünler.

7.4. Tesliminden sonra ba┼čka ürünlerle kar─▒┼čan ve do─čas─▒ gere─či ayr─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ mümkün olmayan mallara ili┼čkin sözle┼čmeler.

7.5. Mal─▒n tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlar─▒ aç─▒lm─▒┼č olmas─▒ halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ili┼čkin ürünler.

7.6. Abonelik sözle┼čmesi kapsam─▒nda sa─člananlar d─▒┼č─▒nda, gazete ve dergi gibi süreli yay─▒nlar─▒n teslimine ili┼čkin ürünler.

7.7. Belirli bir tarihte veya dönemde yap─▒lmas─▒ gereken, konaklama, e┼čya ta┼č─▒ma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve e─člence veya dinlenme amac─▒yla yap─▒lan bo┼č zaman─▒n de─čerlendirilmesine ili┼čkin ürünler.

7.8. Elektronik ortamda an─▒nda ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya an─▒nda teslim edilen gayri maddi mallara ili┼čkin ürünler.

7.9. Cayma hakk─▒ süresi sona ermeden önce, ALICI’n─▒n onay─▒ ile ifas─▒na ba┼članan hizmetlere ili┼čkin ürünler.

Madde – 8: YETK─░L─░ MAHKEME

Tüketici; ┼čikâyet ve itirazlar─▒ konusunda ba┼čvurular─▒n─▒, Gümrük ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan her y─▒l Aral─▒k ay─▒nda belirlenen parasal s─▒n─▒rlar dâhilinde Tüketicinin mal veya hizmeti sat─▒n ald─▒─č─▒ veya ikametgâh─▒n─▒n bulundu─ču yerdeki Tüketici Sorunlar─▒ ─░l ve ─░lçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

 

SAYGILARIMIZLA

Eva Koltuk