Ece Mavi Kadife Geni L Yatakl覺 ve Sand覺kl - zel l癟羹 Koltuk
Ece Mavi Geni Oturum S覺rt覺 Minderli Y羹ksek Ayakl覺 L K繹e Tak覺m覺. ima Diki Kapitoneli L羹x K繹e Modeli. Kollar覺nda ve Bazas覺nda Devam Eden Fitil Dikii, Oturumunda ve minderlerinde uygulanan kapitone diki i癟ilii ile l羹x ve konforlu k繹e modeli.襤stee G繹re Berjerli yada Kendi kol modelinden teklisi ile sipari verebilirsiniz. Standart olarak 280x280 繹l癟羹lerinde 羹retilmekte olup her renk ve 繹l癟羹de sipari al覺nmaktad覺r.
Renk zellikleri
Rengin zellikleri Ece Mavi Kadife Geni L Yatakl覺 ve Sand覺kl覺 K繹e Tak覺m覺

Yorum Yap

Not: HTML'e d繹n羹t羹r羹lmez!
    K繹t羹           襤yi

Ece Mavi Kadife Geni L Yatakl覺 ve Sand覺kl

  • 5.922,00 TL


Mevcut Se癟enekler:

Adet

Benzer r羹nler

Akay Mavi Kadife L Yatakl覺 ve Sand覺kl覺 K繹

Akay Mavi Kadife L Yatakl覺 ve Sand覺kl覺 K繹

Akay Mavi Y羹ksek Ayakl覺 L K繹e Tak覺m覺. ima Diki Kapitoneli L羹x K繹e Modeli. Kollar覺nda ve Bazas覺nd..

4.032,00 TL

Akay Yeil Kadife L Yatakl覺 ve Sand覺kl覺 K繹

Akay Yeil Kadife L Yatakl覺 ve Sand覺kl覺 K繹

Akay Yeil Y羹ksek Ayakl覺 L K繹e Tak覺m覺. ima Diki Kapitoneli L羹x K繹e Modeli. Kollar覺nda ve Bazas覺n..

4.032,00 TL

Akay Pembe Kadife L Yatakl覺 ve Sand覺kl覺 K繹

Akay Pembe Kadife L Yatakl覺 ve Sand覺kl覺 K繹

Akay Pembe Y羹ksek Ayakl覺 L K繹e Tak覺m覺. ima Diki Kapitoneli L羹x K繹e Modeli. Kollar覺nda ve Bazas覺n..

4.032,00 TL

Ece Mavi Kadife Geni L Yatakl覺 ve Sand覺kl

Ece Mavi Kadife Geni L Yatakl覺 ve Sand覺kl

Ece Mavi Geni Oturum S覺rt覺 Minderli Y羹ksek Ayakl覺 L K繹e Tak覺m覺. ima Diki Kapitoneli L羹x K繹e Mod..

5.922,00 TL

Mavi-Renk

Denizden gökyüzüne uzanan bir serüvenin ad覺d覺r Mavi. Huzurun tasviri dinlenmenin temsili sakinlemenin örneidir.
Kan ak覺覺 yavalatarak sakinletirip dinlenmeye yard覺mc覺 olur.
Sar覺, K覺rm覺z覺 yada Turuncu gibi uyar覺c覺 s覺cak renklerin yan覺nda mükemmel bir kombin ve tamamlay覺c覺 olur.
Uzak mesafeden bile bak覺lsa Mavkendini belli eder. Güven ve samimiyet hissi verdii için i hayat覺nda youn kullan覺m覺 vard覺r.
Turkuaz rengi elde etmek için Mavi ve yeille beyaz kar覺t覺r覺l覺r.
Mor renge ulamak için maviyle k覺rm覺z覺 kar覺t覺r覺l覺r.
Yeil renk için sar覺 ve Mavbirletirilir.
Eflatun Koyu Mavve k覺rm覺z覺n覺n sonucudur.
Duman yada Füme renk için Siyahla beyaz ve Mavkar覺覺m覺 yap覺l覺r.
Aç覺k yeili Yeil ve MavKoyu siyah ve beyazla yapars覺n覺z.
Küf yeili Beyaz ve Az siyah, Mavve yeil birleiminden elde edersiniz.
Lacivert koyu Mavve siyah覺n birleimine k覺rm覺z覺 kat覺larak yap覺l覺r.
Zeytin Yeili Aç覺k Yeil ve Mavile ortaya ç覺kar.
Lila K覺rm覺z覺 ve Mavinin az beyazla birlemesinden doar.
Mavi dünyas覺nda verimlilii art覺r覺r. Uzla覺 ve Sakatin rengidir. Yüz on bir ayr覺 tonu vard覺r.
Birincil renk grubuna aittir ve 111 tonun içinde en çok okyanus mavisi tercih edilmektir.
Boyalara ulaman覺n zor ve pahal覺 olduu dönemde bile resim yaparlar taraf覺ndan vazgeçilmez durumdayd覺.
Freud'e göre Okyanus mavinin içinde gizlidir, Denizin uçsuzluu ve kendi halinde ak覺nt覺s覺 ancak mavinin içinde görülebilir.
MavTansiyonu düürmeye ve kan ak覺覺n覺 yavalatmaya yard覺mc覺 olabilir.
Mavdikkati üzerine çeker bir renk olduu için nazartalar覺nda kullan覺l覺r.
Dikkat toplay覺c覺 bir renktir. ABD de yap覺lan testlerde duvar renklerini Turuncu ve Mavkombinasyonuna çevirdiklerinde verimliin artt覺覺 gözlemlenmitir.
MavTecrübe ve Gelimilii, Yeil Güveni temsil eder. Mavve k覺rm覺z覺 birbirinin z覺tt覺 olup, Biri sakinlii biri adrenalini temsil eder. Turuncuyla birbirilerini tamamlay覺c覺d覺r.
Doada en fazla kar覺laabileceimiz renklerin ba覺nda gelir, Denizlerde ve okyanuslarda her tonunu inceleyebilir gökyüzünde seyredebiliriz. Tabiat rengidir Yeil çimenlerin Mavgözünüzün alabildiinin rengidir.
Renk litaritürüne göre 1802 de Frans覺zlar taraf覺ndan söz edilmeye balan覺ld覺. 1870 y覺l覺nda ingilizler taraf覺ndan sanatsal renk olarak adland覺r覺ld覺.
Amerika birleik devletlerinde bir reklam irketinin yapt覺覺 arat覺rmaya göre en popüler renk mavidir.
Aç覺k Mavbuzlar覺n serinliini hissettirir. 襤ç dünyan覺zda bir yolculua yard覺mc覺 olur.Huzur vericidir. Duygusal anlar yaamak istediinizde faydalanmal覺s覺n覺z. Bu renk size dünyan覺n s覺n覺rlar覺ndan kurtulduunuzu hissettirir.
Arat覺rmac覺 yazarlara göre Göz rengi Mavolan kiiler daha h覺zl覺 mant覺k kavramlar覺 kurabilmekte ve problemleri çözmekte farkl覺 yakla覺mlar bulabilmektedir.
Bademcik, Guatr yada boazla ilgili dier rahats覺zl覺klarda maviyle babaa kalmak ar覺lar覺n hafiflemesine yard覺mc覺 olabilir.
Emek ve iradenin rengidir. Karar verilmi olan ey için özgürce mücadele etmeyi gerektiinde fedakarl覺k yapabilmeyi anlat覺r. Hayat覺n güzelliklerini anlatmak için iyi bir tercihtir.
Maviyle bütünleen bir zihinde salg覺 bezleri daha sal覺kl覺 çal覺覺r Zihni rahatlat覺r, Kabuundan ç覺kmay覺 salar, Depresyona kar覺 iyi bir ilaç olabilir.
Mavbilgi ve tecrübenin rengidir. Üniversite kitaplar覺nda ve dil kitaplar覺nda bask覺n renk olarak kar覺m覺za ç覺kar.
Bir insan doumundan ölümüne kadar neden var olduunu, ve bu hayatta neler yapabileceini düünür. Baar覺 için iyi düünceye iyi düünmek için hayata deer katmaya ve doru objelerle bulumaya ihtiyaç vard覺r. Bu renk pozitif düünceleri gelitirmek için iyi gelecektir.
Yüksek tansiyon rahats覺zl覺klar覺nda, ve ate düürmede etkisi kan覺tlanm覺 olup. Yenilie aç覺k ama geleneksellikten ilham alan bu renk maddi ve ruhi olarak size katk覺 salayacakt覺r.
Mavinin kiiliine bürünen kiiler Çal覺kanl覺klar覺, Sadakatleri, 襤radelerine sahip ç覺kmalar覺 ve odaklanmada baar覺l覺, Ellerine ald覺klar覺 ii sonuca götürmekte irade sahibidirler.
Özgüven sahibi kiiler Laciverti ve maviyi hayatlar覺nda etkin olarak kullanmaktad覺r. 襤 dünyas覺n覺n en kullan覺lan rengi olarak bilinmektedir.
Hem ruhunuzu hem gönül gözünüzü ferahlatmaya faydas覺 olan bu renk olaylara olgunluk ve a覺rbal覺l覺kla bak覺覺, Olumlu yönlerinden bakarak durumlar覺 idare edebilmeyi anlat覺r. Karamsarl覺覺 seven kiiler bu renge yaklamayacakt覺r.
Frans覺z Ultramarin rengi yapay bir renk olup Bizim Toplum olarak Turkuaz'覺 sevdiimiz kadar frans覺zlar taraf覺ndan ilgi görmektedir.
Resmi yaz覺malarda k覺rm覺z覺 kalemle yaz覺lan yaz覺lar genellikle kabul edilmemekte, Özellikle Mavkalemle yaz覺m istenilmektedir. Maviyle yaz覺lan yaz覺lar覺n zihinde daha fazla yer ettii belirlenmi olup. Kitap notlar覺 al覺rken akl覺n覺zda bulundurman覺z覺 tavsiye ederiz.
Yüksek hedeflere ulamak için güç alabileceiniz bu renk Maviyle Pembe'nin tonlar覺n覺 ve Yeilin renklerini kullanarak ilgi çekip z覺t kutuplar覺 çarp覺t覺rabilirsiniz.
Aç覺k renkli maviyle mekan覺 geni gösterip dier nesnelerin de ön plana ç覺kmas覺n覺 salayabilirsiniz. Koyu mavi ile mekan覺 serinletip ortam覺 derinletirebilirsiniz.
Bebek odalar覺nda kullan覺lmas覺nda bir mahsur olmay覺p, Tam tersine bebeklerin di ç覺karma dönemlerinde faydal覺 olduu test edilmitir.
Duvarlar覺n aç覺k Mavtonlar覺nda boyand覺覺 evlerde çocuklar覺n daha uslu hale geldikleri gözlenmitir.
Mora 襤lgisi maviden fazla olan kiiler hayal dünyas覺nda olaylar覺 büyütüp yaamay覺 dü kurmay覺 seven kiilerdir.
Portakal turuncusunu daha fazla sevenler kontrolcü kiilik ortaya koyarlar plan yapar, kontrol eder, tekrar üstünden geçer ve karar verirler.
Mavcinsellikte iç güdüleri harekete geçirmeye yard覺mc覺 olur, ara renk olarak k覺rm覺z覺ya ihtiyaç duyar.
Sakin ve sessiz bir hayat覺n özlemini duyanlar evlerinde boya, koltuk, kanepe, duvar ka覺d覺 gibi göze gelen yerlerde aç覺k Mavtonlar覺na rabet etmektedir.
Sinirlerinizi yat覺t覺rmak, olaylar覺 daha akl-i selim deerlendirmek istiyorsan覺z, güzel bir deniz yolculuuna Mavsulara teslim olman覺n oksijen alman覺n vakti gelmi demektir.
Denizde 440 - 490 Nm aras覺ndaki dalgalar mavinin gerçek tonu olarak kabul edilir. Halk覺n en sevdii ton budur.
Hassas bir dönemde iyi düünmeye ihtiyaç duyuyorsan覺z, Maviden yard覺m al覺n, zihni sakinletirir, Düüncelerin odaklanmas覺na faydal覺d覺r.
CSV Renk Grubunda Kar覺 rengi sar覺d覺r.
RGB renkleri Grubunda üç ana renkten en k覺sa dalgaboylu oland覺r.
Prusya Mavisi, Deniz Mavisi, Gök Mavisi, Ultramarin Mavisi, Kobalt Mavisi, Çivit Mavisi, Gece Mavisi, En Çok Tercih edilen tonlard覺r.