Pembe Ve S羹tl羹 Kahve Yatakl覺 Koltuk Tak覺m覺 ALPSO - zel Koltuk

Kumral s繹zc羹羹 konur ve al kelimeleri birletirilerek 繹nce konural sonra ise kumral olmutur.
Kahve Kar覺s覺ndaki insanda da resmiyetten uzak, ferah bir havaya ulat覺r覺c覺 olur.
Kahverenginin verilen bu ferahl覺k veya paylama talebi en 癟ok misafirlerinde ferahl覺k isteyen TV uygulamac覺lar覺 y繹n羹nden kulland覺klar覺 rengin ba覺nda getirilmektedir.
Kahverengi kullanan insanlar bilhassa toplum i癟erisinde feraht覺rlar.H羹z羹nl羹 anlar amac覺yla iyi bir ila癟t覺r. S覺cakl覺k veya yard覺mlaman覺n 癟abas覺ndad覺r.
Aura rengi olarak 癟ok rastlanmasa da anla覺l覺r veya kolay bir karakteri olan insanlar bu rengi tercih ederler.
Bu rengin tonlar覺 ne kadar varl覺kl覺ysa o derece iyidir..Haki ve 癟ikolata kahvesi - Taba ve siyah - Mor ve kestane rengi - Kestane rengi ve siyah
Alpso Koltuk Tak覺m覺 alt覺 sand覺k 羹st羹 yatakl覺 Bu rengi seven insanlar fiziksel olarak 癟ok duyarl覺d覺rlar, tenleri 癟ok titizdir veya sinirleri kusursuzdur.
Baar覺ya Olduk癟a ulaman覺n sembolc羹s羹d羹r. Bu auran覺n insanlar覺n覺n d羹zmece kimlikleri olmaz.
Sosyal dengeyi veya toplum i癟erisinde ferahl覺覺 ger癟ekletiren renkler olarak ev dekorasyonunda da s覺k癟a sarf edilen Kahverengi veya bej, bilhassa zemine h璽kim olmalar覺yla, emniyet duygusunu veya topra覺n da meydana getirdii ferahl覺k hissini sunarlar.
Kahve, kahverengi, taba, toprak koltua uygun ve duvar rengi Pembe kahverengi - Yeil Kahverengi - Turuncu kahverengi - Gri kahverengi
S覺cak n繹tr kaliteleri, emniyet veya bal覺l覺k duygusu oluturur. te yandan yemek veya salonlarda eftali rengiyle e g羹d羹ml羹 kullan覺ld覺klar覺nda, hem i癟ten hatta 癟ocuklar覺n dieri ah覺slarla iletiimi amac覺yla s覺cak bir b繹lge oluturulur.
Kansas n羹.de bir sergide, duvarlar覺n rengi ayarlanabilir duruma getirilmi. Fonda beyaz kullan覺ld覺覺nda insanlar sergide yava hareket etmi.
Fon Kahverengiye d繹nd羹羹nde ise insanlar m羹zede daha 癟ok yeri daha d羹羹k vakitte gezmiler. Kahverengi insan覺 s羹ratlendirir.
Topra覺n veya ahab覺n rengidir. Salam veya itimat edilir bir his sunar. Kahverengi nat羹rel, ferah veya a癟覺k bir atmosfer yaratmay覺 salar.
Dayan覺kl覺l覺k, kuvvet, kararl覺l覺k i癟erir.Duraanl覺k, kuvvetlilik, yetikinlik veya itimat edilirlik mesajlar覺 iletir.
Bu Tonu Ta覺yanlar A癟覺k veya d羹r羹st bir hareket ederler veya itimat edilirlikleriyle bir yerlere ulaabilirler.
Kahverengiyi seven insanlar覺n tenleri yinelide titiz veya duyarl覺d覺r.Sakinlii veya yal覺nl覺覺 severler, ama yaln覺zl覺ktan haz etmezler.
Orta a癟覺kl覺kta bir Kahverengi zihniyetin ifadesidir. Kestane rengi veya sar覺 - kahverengi veya k覺r覺k beyaz - Gri veya kahve - ikolata kahvesi veya k覺rm覺z覺
Duygusal y繹nleri a覺r basar. Kendilerini itimat da hissedecekleri tan覺d覺k b繹lgelere gereksinim duyarlar.
Kahverengi topra覺n, yani doumun veya bereketin rengidir. Kahverengi hareketleri s羹ratlendirir.
Alpso Koltuk Tak覺m覺 alt覺 sand覺k 羹st羹 yatakl覺 Kahverengi renk mobilya g繹rmek yada Kahverengi renk koltuk tak覺mlar覺 g繹rmek konusu ile ilgili bilgi verme konusunda bir a癟覺klama yapmaktan ka癟覺nmaktay覺z.
T羹rk Milleti Kahve ile tan覺t覺ktan sonra bu renge Kahveninrengi Kahverengi ad覺n覺 vermilerdir.
Japanlar ay rengi anlam覺na gelen "chairo" demektedirler, Japancoda cha: 癟ay 襤ro: renk anlamlar覺ndad覺r.
襤ngilizler ve amerikal覺lar ise f覺nd覺k rengi Hazel den esinlenmi ve son olarak brown da karar k覺lm覺lard覺r.
T羹rklerin kahveyle tan覺mas覺 sonras覺nda zaman i癟inde kahve bu renge ad覺n覺 vermitir. Japonlar ayn覺 renge, 癟ay rengi anlam覺nda "chairo" (Cha:癟ay, 襤ro:renk) derlermi. 襤ngilizcede de ad覺n覺 f覺nd覺ktan (hazel) alm覺t覺r bu renk.
Eski T羹rk癟ede kahverengi anlam覺nda kullan覺lan s繹zc羹k ise "konur" (kongur)dur. Bu s繹zc羹羹n anlam覺 kaynaklarda "yan覺k al, ya覺z覺ms覺 al" diye verilmektedir. A癟覺k kahverengi sa癟lar i癟in kulland覺覺m覺z "kumral" da bu s繹zc羹kle "al"覺n bileiminden (konur+al= konural) "kumral" olmutur.
T羹rk癟e boz s繹zc羹羹n羹n bir anlam覺 da kahverengidir. Boz ay覺, kahverengi ay覺 anlam覺ndad覺r.
Ayr覺ca eski t羹rk癟ede konur yada kangur olan bu kelime yan覺k al yada yan覺覺ms覺 olarak kullan覺lm覺t覺r.

Ger癟ek pembe 癟ok a癟覺k bir s羹r羹d羹r veya bu rengin insanlar覺 da rahatl覺kla incinebilecek yap覺dad覺r.
Parlak bir pembe needir. Ama s繹n羹k bir pembe as覺k y羹zl羹l羹k getirir.
Uyum, nee, irinliin veya sevginin sembol羹. Rahat hissettiren veya dinlendiren bir renktir.
Rahatl覺覺 seven insanlar pembe giysi veya d繹emelik kullanarak kendilerini ifade etmektedirler.
襤lkbahar覺n rengi eklinde de tariflenebileceimiz pembenin bu saf taraf覺 bunun yan覺 s覺ra eksiksiz bir d羹nyan覺n veya hayaller peinde m羹cadeleci bir hayat覺n da habercisidir.
Pembe 癟ekicidir, h羹nerlidir veya fantezi doludur. Gizleyemeyecek kadar ayd覺nl覺kt覺r.
Pembenin dekorasyondaki tesiri; hayallerin rengi pembe, b繹lgesel olarak kazand覺rd覺覺 enerjinin yan覺 s覺ra titiz tesiriyle 癟al覺ma alanlar覺nda nadir kullan覺l覺r.
R羹yada pembe renk mobilya g繹rmek yada pembe renk koltuk tak覺mlar覺 g繹rmek konusu ile ilgili bilgi verme konusunda bir a癟覺klama yapmaktan ka癟覺nmaktay覺z.
Daha olumlu bir hayat覺 d羹lemenin rengi olarak, bilhassa dekorasyonda evlerde koltuk, duvar veya perde rengi olarak t羹ketilir.
Romantik veya narin bir renktir. Ayn覺 vakitte sakinletirici bir tesiri bulunmaktad覺r. Arat覺rmalar iaret ediyor ki, pembe insanlar覺 sakinletirmekte veya kalpleri yumuatmaktad覺r.
Ayn覺 zamanda pembe ak覺n rengidir. A癟覺k pembe rengin koyu maviyle uyumu pembe koltua uygun ve duvar rengi
Pembe ve turuncu -Yeil pudra pembe - Mavi Tozpembe- K覺rm覺z覺 ve pembe - Pembe ile Beyaz Kahverengi Siyah Bebe mavisi Gri Ten rengi
Pembe koltukta duvar rengi, hal覺, perde, aksesuar, cam, parke kap覺 i癟in uygun alternatifler s覺ralanm覺t覺r.
Alpso Koltuk Tak覺m覺 alt覺 sand覺k 羹st羹 yatakl覺 pembe olacaksa vitrin, g羹m羹l羹k, masa, sandalye gibi aksesuarlarda ve mobilyalarda uygun renkleri dikkatli incelemenizi tavsiye etmekteyiz.
Pembe bunun yan覺 s覺ra duygusall覺k rengidir. Pembe enerjisini k覺rm覺z覺dan al覺r, Ama K覺rm覺z覺ya g繹re daha yumuakt覺r.
Pembe, sabah g羹neinin rengi, hislerin ifadesidir. Hayat dolu, eksikliksiz veya enerji veren bir renktir. S覺hhatli olman覺n veya daima gen癟 kalman覺n ifadesi eklinde de tariflenebilir.
K覺rm覺z覺 rengin en a癟覺k tonlar覺ndad覺r. Bu rengi seven insanlarda Sevgi veya yard覺m severlik g羹d羹leri 癟ok g羹癟l羹d羹r.
K覺skan癟l覺k veya kini bar覺nd覺rmayacak kadar yumuak bir karaktere sahiptir.

1 - Ne renk hal覺, Perde, Yast覺k, K覺rlent, Minder, Pembe Duvar rengini nas覺l kombin yapmal覺y覺z.
2- Ne olur? Olur? Pembe rengi yap覺lmal覺, nelere dikkat edilmeli nas覺l yap覺l覺r?
3- Dekorasyon 繹nerileri, Pembe renk kombinasyon alternatifleri, Kesilir, Nas覺l tak覺l覺r?
4- D繹emeci Bulunur, Pembe Temizlenir Marka Nas覺ld覺r nas覺l d繹enir?
5- G繹rselleri ne ekilde 羹retilir giydirme Pembe en ucuz kampanyal覺 bulal覺m.
6- Pembe bir mobilya alacaksan覺z dier mobilyalarla uyumuna dikkat etmelisiniz.
7- Vitrin, ka覺kl覺k g羹m羹l羹k, konsol, televizyon sehpas覺, duvar 羹nitesi gibi 羹r羹nlerin renkleri ile uyumuna bakmal覺s覺n覺z.
8-Alpso Koltuk Tak覺m覺 alt覺 sand覺k 羹st羹 yatakl覺 Bazen b繹yle bir 羹r羹n羹 almak istediinizde uyumsuzluu da kullanabilirsiniz. z覺t renklerle harika bir uyum yakalaman覺zda muhtemeldir.
9- Kaliteli bir mobilya 羹r羹n羹n羹n en belirgin noktalar覺ndan birisi i癟iliktir. D繹emecilik te en 繹nemli husus i癟iliktir.
10- Pembe koltuk, berjer, puf, sandalye, sand覺k, oturak, masa, sandalye, yemek odas覺, oturma odas覺, salon kuracaksan覺z bu sizin hounuza gidecekse yap覺n.
11- En g羹zel kombinasyon, uyum, ahenk sizin g繹z zevkiniz ile orant覺l覺d覺r. Uzmanlar覺n g繹r羹lerindense sizin hounuza gideni yapman覺z iyidir.
12- Ald覺覺n覺z mobilya Pembe renk olacaksa Pembe renk fon perde, duvar boyalar覺, kap覺 modelleri, kapak modellerini incelemenizi tavsiye ederiz. Bu Renkte Harika 羹r羹nler bulabilirsiniz.
襤nternette uygun, kombineleri, 繹rt羹s羹, nas覺l temizlenir, d繹eme, boyas覺, lake, dekorasyon, k覺rlent, yast覺k, fon perde, uyumlu renkleri, z覺t renkleri, resimleri anahtar kelimelerine Pembe Karyola tak覺m覺, Pembe k繹e tak覺m覺,
Pembe kanepe, oturma grubu, salon tak覺m覺, puf gibi kelimeler ekleyerek deiik sonu癟lara ulaabilirsiniz.

Arama Sonu癟lar覺 : koltuk tak覺mlar覺 yatak olabilen l koltuk tak覺mlar覺 istikbal koltuk gri l koltuk tak覺mlar覺 fiyatlar覺boogie koltuk tak覺m覺 renkleri koltuk fiyatlar覺 istanbul

Yorum Yap

Not: HTML'e d繹n羹t羹r羹lmez!
    K繹t羹           襤yi

Alpso Koltuk Tak覺m覺 Pembe ve S羹tl羹 Kahve Yatakl覺

  • 3.990,00 TL

Adet

Benzer r羹nler

Anila Spor Koltuk Tak覺m覺 Yeil ve K覺rm覺z覺 Renklerde  Yatak Olabilen

Anila Spor Koltuk Tak覺m覺 Yeil ve K覺rm覺z覺 Renklerde Yatak Olabilen

Kendi kararlar覺n覺 kendileri vermek isterler. Bu bilhassa ile i hayat覺nda 羹st羹n olabilirler, ama ina..

4.900,00 TL

Angora Koltuk Tak覺m覺 Lacivert ve Pembe Yatak Olabilen

Angora Koltuk Tak覺m覺 Lacivert ve Pembe Yatak Olabilen

Lacivert koltukta duvar rengi, hal覺, perde, aksesuar, cam, parke kap覺 i癟in uygun alternatifler s覺ral..

4.450,00 TL

Andas Spor Koltuk Tak覺m覺 Krem ve Sar覺

Andas Spor Koltuk Tak覺m覺 Krem ve Sar覺

Koltuk tak覺m覺 krem, bej, kirli beyaz olacaksa vitrin, g羹m羹l羹k, masa, sandalye gibi aksesuarlarda ve..

4.400,00 TL

Anayurt Koltuk Tak覺m覺 Beyaz ve G羹n Sar覺s覺 Yatakl覺

Anayurt Koltuk Tak覺m覺 Beyaz ve G羹n Sar覺s覺 Yatakl覺

Limonk羹f羹 rengi koltuk A癟覺k Sar覺 rengin koyu maviyle ahengi Sar覺 koltua uygun ve duvar rengiANAYURT..

4.250,00 TL

Anadolu Koltuk Tak覺m覺 Krem Renkte Yatak Fonksiyonlu L羹x

Anadolu Koltuk Tak覺m覺 Krem Renkte Yatak Fonksiyonlu L羹x

Dekorasyonda a癟覺k tonda renkler seven, naturallikten holanan ya da odas覺n覺n g繹renleri 覺kl覺覺yla te..

3.990,00 TL

Amasya Koltuk Tak覺m覺 F羹me ve Krem Yatak Olabilen

Amasya Koltuk Tak覺m覺 F羹me ve Krem Yatak Olabilen

F羹me ya da k覺rm覺z覺 renk kombini Koyu k羹l rengi ile de birleirken, Hayat覺n her alan覺nda tercih edilm..

3.890,00 TL

Altek Koltuk Tak覺m覺 Beyaz Renkte Spor Yatakl覺 ve Sand覺kl覺

Altek Koltuk Tak覺m覺 Beyaz Renkte Spor Yatakl覺 ve Sand覺kl覺

Avantgarde ve klasik mobilyalardan sonra modern ve spor 羹r羹nlerde s覺k癟a beyaz覺 g繹rmemizin bal覺ca se..

4.300,00 TL

Alser Koltuk Tak覺m覺 Pembe ve Krem Renkli Yatakl覺

Alser Koltuk Tak覺m覺 Pembe ve Krem Renkli Yatakl覺

Alser K覺skan癟l覺k veya kini bar覺nd覺rmayacak kadar yumuak bir karaktere sahiptir.Ger癟ek pembe 癟ok a癟覺..

3.400,00 TL

Alpso Koltuk Tak覺m覺 Pembe ve S羹tl羹 Kahve Yatakl覺

Alpso Koltuk Tak覺m覺 Pembe ve S羹tl羹 Kahve Yatakl覺

Kumral s繹zc羹羹 konur ve al kelimeleri birletirilerek 繹nce konural sonra ise kumral olmutur.Kahve K..

3.990,00 TL

Etiketler: Alpso Mobilya, Modern Koltuk Tak覺mlar覺, Koltuk Tak覺mlar覺, Kahverengi Koltuk Tak覺mlar覺, Pembe Koltuk Tak覺mlar覺,